Staging bronchogenního karcinomu

prezentace Staging bronchogenního karcinomu

Škola CT 2014

Vážené kolegyně a kolegové,

postupně jsou na mdct.cz umístěny výukové prezentace z letošní CT školy. K dispozici ja tradičně on-line náhled prezentací a také pdf formát ke stažení.

http://mdct.cz/category/akce/skola-ct-2014/

Jan Baxa – CT zobrazení myokardu a perikardu

Patologické postižení myokardu a perikardu v CT obraze.

Jan Baxa – CT srdce: zobrazení koronárních tepen

Možnosti zobrazení koronárního řečiště pomocí výpočetní tomografie.

Jan Baxa – CT srdce: technické parametry

Technické předpoklady a možnosti vyšetřování srdce pomocí výpočetní tomografie.

Plzeňský lednový den 2014

Vážení návštěvníci mdct.cz, ve čtvrtek 23.1.2014 proběhl další ročník tradičního minisympozia Kliniky zobrazovacích metod v Plzni. Všem účastníkům děkujeme za účast a doufáme, že převládla všeobecná spokojenost s odborným programem. Zároveň vám přinášíme možnost shlédnout uvedené prezentace, včetně možnosti...

Jan Baxa – MR vyšetření u pacientů s akutní myokarditidou – význam pro diagnostiku a sledování.

Současné možnosti MR při diagnostice akutní myokarditis a prezentace předběžných výsledků studie o vývoji postižení.

Jan Baxa – Přínos 4D CT angiografie při akutní ischemické cévní mozkové příhodě a možnost predikce úspěšnosti intravenózní trombolýzy

Prezentace studie o přínosu 4D CT angiografie mozkových tepen pro hodnocení rozsahu uzávěru ACM u akutního ischemického iktu s možností predikce úspěšnosti intravenózní trombolýzy.

RECIST – hodnocení terapie nádorů

Stručný návod na hodnocení odpovědi na protinádorou terapii dle RECIST 1.1.

imaging visions 2013

Se zpožděním byly vybrané prezentace z květnové akce Kliniky zobrazovacích metod umístěny na náš výukový portál. v sekci odborné akce…imaging visions 2013 913x
FACEBOOK