Eva Ferdová – PET/CT s aplikací 18F-fluorocholinu u karcinomu prostaty

Možnosti PET/CT vyšetření s použitím 16F-fluorocholinu v diagnostice karcinomu prostaty.

Eva Ferdová – FDG-PET/CT nádorových onemocnění srdce

Eva Ferdová ve své prezentaci uvádí nádorová postižení srdce nalezená při PET/CT vyšetření a shrnuje možnosti této metodiky při zobrazení vzácného typu postižení.

FACEBOOK