Currently Browsing: vše

Eva Ferdová – PET/CT s aplikací 18F-fluorocholinu u karcinomu prostaty

Možnosti PET/CT vyšetření s použitím 16F-fluorocholinu v diagnostice karcinomu prostaty.

Jan Kastner – 3T MRI u karcinomu prostaty – klasifikace

Klasifikace nálezů a strukturované hodnocení PI-RADS.

RECIST – hodnocení terapie nádorů

Stručný návod na hodnocení odpovědi na protinádorou terapii dle RECIST 1.1.

lékařský plzeňský den 2014

Ve čtvrtek, 23. ledna 2014 se uskuteční tradiční lékařský PLZEŇSKÝ DEN 2014, v Šafránkově pavilonu LFUK. Program naleznete ke stažení zde. Pořádají KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LF UK a FN v PLZNI A RADIOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP.  ...

Radek Tupý – Zobrazení peritumorální bílé hmoty tenzory difúze

Využití speciálních sekvencí pro hodnocení lokální pokročilosti gliových nádorů mozku.

Jan Baxa – Zátěžové perfúzní CT myokardu s regadenosonem

Možnosti využití zátěžového perfúzního CT srdce s použitím regadenosonu.

Jan Baxa – Perfúzní CT v zobrazení nádorů plic

Možnosti využití objemového perfúzního zobrazení u plicních nádorů.

Hynek Mírka – Difúzně vážené zobrazení nádorů ledvin na 3T přístroji

Možnosti využití difúzně vážených obrazů u nádorů ledvin.

Hynek Mírka – Objemové perfúzní CT u jaterních nádorů

Využití objemového perfúzního CT vyšetření jater u primárního a sekundárního maligního postižení.

Jiří Ferda – Zátěžové VPCT mozku s acetazolamidem

Využití objemového perfúzního vyšetření mozku v „zátěži“ po aplikaci vazodilatační látky.

3. stránka z celkem 812345...Poslední »
FACEBOOK