Jan Baxa – Přínos 4D CT angiografie při akutní ischemické cévní mozkové příhodě a možnost predikce   úspěšnosti intravenózní trombolýzy

Jan Baxa – Přínos 4D CT angiografie při akutní ischemické cévní mozkové příhodě a možnost predikce úspěšnosti intravenózní trombolýzy


informace


název sdělení:  Přínos 4D CT angiografie při akutní ischemické cévní mozkové příhodě a možnost predikce úspěšnosti intravenózní trombolýzy

autor sdělení: Jan Baxa

uvedení: Plzeňský lednový den 2014

anotace:

Prezentace studie o přínosu 4D CT angiografie mozkových tepen pro hodnocení rozsahu uzávěru ACM u akutního ischemického iktu s možností predikce úspěšnosti intravenózní trombolýzy.

on-line náhled


ke stažení ve formátu .pdfvíce o autorovi771x

FACEBOOK