Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 1

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
úvod

anotace

Cílem kurzu je získání znalostí ohledně možnosti vyšetření pacientů po kardiochirurgické operaci s implantací srdečních bypassů pomocí multidetektorové výpočetní tomografie. Součástí kurzu jsou teoretické informace nutné k cílené diagnostice těchto vyšetřovaných osob a také praktické ukázky pomocí klinicky orientovaných kazuistických příkladů.

trvání kurzu
20 - 30 minut

autoři
Jan Baxa, Tomáš Vendiš, Jiří Ferda

pracoviště
Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK v Plzni
webový portál kliniky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK