Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 10

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
3. kazuistika - 1/3

  • muž, 76 let

  • dlouhodobě léčená ICHS, st. po nonQ IM


  • st. po 4násobném koronárním bypassu (1998), bez dostupné dokumentace

  • opakované bolest na hrudi a zad (přisuzováno fyzické námaze)

  • bez čerstvých změn na EKG, později elevace kardiospecifických enzymů

  • indikován akutně k CT vyšetření srdce

  1. typy průchodných bypassů?

  2. stenózy bypassů?

  3. uzavřené bypassy a pravděpodobné distální anastomózy?

  4. možnosti pro další intervenci?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK