Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 11

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
3. kazuistika - 2/3

průchodné bypassy

SVG - RD II

 

SVG - RMS

stenózy

SVG - RIA:

  • bypass je průchodný pouze v proximálních 2/3, na tomto úseku patrny 2 významné stenózy (jedna velmi těsná)

posouzení významnosti stenózy

  • hranice pro hemodynamickou významnost stenózy se u bypassu, stejně jako u jiných úseků tepenného řečiště, nejčastěji považuje 50% zúžení
  • posuzování významnosti stenózy s sebou nese stejná rizika i komplikace jako v jiných případech a skutečné stanovení funkční významnosti stenózy je možné pouze na základě perfúzní scintigrafie myokardu nebo měření při invazivní koronarografii
  • při popisu většinou postačí konstatování "významná"/"nevýznamná", u žilních bypassů se stabilním průměrem není probém stanovit procentuální vyjádření stenózy

uzavřené bypassy

SVG - RIA

  • uzavřen v celém rozsahu od proximální anastomózy

 

SVG - ACD

  • bypass uzavřen krátce pod proximální anastomózou, dále patrna výplň bypassu nejspíše trombózou.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK