Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 12

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
3. kazuistika - 3/3

  • pacient indikován k akutní SKG


  • proveden úspěšný pokus o rekanalizaci uzávěru bypassu na RIA


  • následně angioplastika s implantací stentu v obou stenózách

stenózy a uzávěry

  • stenózu je nutno posuzovat s ohledem na šíři bypassu 
  • u velmi těsné stenózy nemusí být patrna kontinuita kontrastní náplně, vzhledem k horšímu toku v určité fázi R-R intervalu
  • pokud dojde ke kompletnímu uzávěru, většinou je bypass uzavřen až k distální anastomóze (není koletarální oběh)
  • je možné retrográdní plnění v krátkém úseku, pokud je průchodná nativní tepna nad anastomózou
 
  • při uzávěru bypassu dojde postupně k "vymizení" trombózy s jen jemným reziduem, které je většinou obtížně sledovatelné a nelze přesně určit původní průběh
  • pokud je trombotická náplň stále patrna (jako v této kazuistice) jedná se o uzávěr akutní či subaktuní s možností rekanalizace pomocí intervence

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK