Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 13

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
4. kazuistika - 1/3

  • žena, 71 let

  • dlouhodobě léčená ICHS, st. po Q-IM


  • st. po 4násobném koronárním bypassu v minulosti 

  • několik týdnů pozoruje zhoršení dušnosti při námaze

  • nejasný nález na EKG

  • indikována k CT vyšetření srdce před plánovanou SKG

  1. typy bypassů?

  2. významný nález na bypassech?

  3. byla použita LIMA?

  4. možnosti pro další intervenci?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK