Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 14

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
4. kazuistika - 2/3

typy bypassů

SVG - ACD

 

SVG - RIA

 

SVG-RMS I + RPLD

nález na bypassech

SVG - ACD:

  • těžce postižený bypass v celém rozsahu s četnými nerovnostmi až významnými stenózami
 
SVG-RIA:
  • bypass je průchodný s kritickou stenózou krátce před distální anastomózou
  • ve VRT rekonstrukci působí jako uzávěr

 


LIMA?

LIMA nebyla použita

  • bypass na RIA pomocí žilního bypassu
  • v případě bypassu na RD, by byly patrny svorky v průběhu uzavřeného bypassu (viz obrázek od jiného pacienta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK