Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 15

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
4. kazuistika 3/3

  • pacientka indikována k SKG


  • provedena angioplastika těsné stenózy bypassu na RIA s implantací stentu

 

  • bypass na ACD nebyl intervenčně ošetřen pro vícečetné postižení a omezenou významnost vzhledem průchodnému bypassu na RPLD

  • SKG žilního bypassu na RIA - proximálně hraniční a distálně kritická stenóza
  • stav po implantaci stentů do obou stenóz
  • výsledný stav po intervenci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK