Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 16

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
shrnutí 

  • vyšetřování stavu koronárních bypassů pomocí CT patří v dnešní době mezi zcela rutinní metody v klinické praxi

  • nejčastější indikací je recidiva kardiální symptomatologie nebo u osob s pozitivním nálezem při zátěžovém vyšetření

  • v současnosti se preferuje vyšetření bypassů před plánovaným či urgentním invazivním vyšetřením (SKG)

  • přínosem je zobrazení zobrazení nejen bypassů, ale i nativního koronárního řečiště


  • kvalitní vyšetření bypassů lze provést již na 16řadém multidetektorovém CT přístroji

  • kvalita vyšetření na nejmodernějších přístrojích (64 řad a výše) je srovnatelná s SKG

  • technické parametry se liší dle použitého přístroje


  • velkou výhodou při hodnocení je znalost typu provedené operace

  • při neznalosti počtu a typu implantovaných bypassů lze většinou pomocí různých známek identifikovat i uzavřené bypassy

  • hlavním problémem při hodnocení je oblast distální anastomózy, zejména typu side-to-side

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK