Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 2

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
cíle a předpoklady 

absolvent tohoto e-kurzu by měl získat znalosti o: 

  • operačních možnostech a implantaci koronárních bypassů
  • nejčastějších i málo frekventovaných typech bypassů
  • specifiku CT vyšetření pacientů s koronárními bypassy
  • vhodných způsobech zobrazení a dokumentace
  • základních typech patologických nálezů na koronárních bypassech
  • základních možnostech interpretace nálezů
  • vhodné terminologii a použití zkratek

 znalostní předpoklady pro přínosné absolvování kurzu:

  • anatomie srdce a koronárního řečiště
  • základní představy o technice CT vyšetření srdce
  • patologie a klinické projevy ischemické choroby srdeční

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK