Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 3

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
možnosti koronárních bypassů

  • LIMA (left internal mammary artery) - a.thoracica interna sin.
  • RIMA (right internal mammary artery) - a.thoracica interna dx
  • GEA (gastroepiploic artery) - a.gastroepiploica
  • RA (radial artery) - a.radialis

 

in situ bypassy

  • arteriální bypassy s ponecháním vlastního odstupu a části průběhu (LIMA, RIMA a GEA)


volné štěpy

  • přeneseny jako volný štěp, proximální anastomóza našita na ascendentní aortu nebo jiný bypass
  • nejčastěji se jako volný štěp používá RA, občas RIMA
  • SVG (saphenous vein graft) - v.saphena magna

 

sekvenční bypass

  • bypass je postupně našit na více koronárních větví, tzn. více distálních anastomóz (2-4)


Y-graft

  • proximální anastomóza volného štěpu je nešita na průběh jiného bypassu

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK