Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 4

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
1. kazuistika - 1/3

 • žena
 • 67 let
 • st. po nonQ IM přední stěny
 • 4násobný bypass (2004)

 

 • přijata pro kolapsový stav se ztrátou vědomí
 • během hospitalizace vývoj změn na EKG a kardiospecifickýxh enzymů svědčících pro koronární příhodu

 

 1. počet průchodných bypassů?
 2. počet a typ uzavřených bypassů?
 3. patologické změny jednotlivých bypassů?
 4. atypie (varianty) koronárních tepen?
 5. navrhnout následný postup?

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK