Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 6

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
1. kazuistika - 3/3

 • pacientka následně indikována k invazivní koronarografii (SKG)


 • potvrzen nález na žilním bypassu - uzávěr anastomózy na RMS II a stenóza bypassu


 • provedena cílená angioplastika bypassu s dobrým efektem

LIMA a RIMA

 • při operaci se uvolňuje z přirozeného průběhu část tepny v různé délce
 • směřuje před srdce ke zvolené tepně

 

 • většinou se používá jako mono-bypass (E-S anastomóza)
 • LIMA - nejčastěji šita na RIA nebo RD
 • RIMA - nejčastěji na ACD nebo RIVP
 • RIMA - v případě bypassu na povodí RCX je vedena retroaortálně přes mediastinum

 

 • mohou být velmi gracilní a vinuté (dáno anantomickým stavem před operací)
 • v průběhu jsou patrny četné kovové klipy komplikující hodnocení
 • pokud dojde k uzávěru, tak většinou v celé délce, stenózy mimo oblast distální anastomózy jsou zcela výjimečné

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK