Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 8

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
2. kazuistika - 2/3

průchodné bypassy

LIMA-RIA

 • průchodný bypass bez stenóz
 • periferie RIA se dobře plní až do periferie

SVG-RD I + RMS + Y-RIVP

 • průchodný bypass včetně obou distálních anastomóz
 • průchodná "odbočka" (Y graft) retrosternálně na RIVP

 

 • zúžení Y graftu na RIVP je dáno ohybem při těsném retrosternálním průběhu
 • výrazné zalomení (dvojité) krátce pod proximální anastomózou 
 • detailní posouzení proximální anastomózy komplikováno kovou svorkou (lze vylepšit cévní analázyou)

uzavřené bypassy

 • celkem 3 rezidua proximálních anastomóz na ascendentní aortě (jedno poměrně vysoko až na oblouku)

 • distální anastomózy původně (1996) pravděpodobně do povodí ACS (LIMA tehdy nepoužita)

možnosti cílené intervence

 • možná intervence v oblasti proximální anastomózy sekvenčního bypassu

 • velmi nepříznivé podmínky pro zavedení vodiči pro angioplastiku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK