Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT – 9

Kurz zobrazení koronárních bypassů pomocí CT
2. kazuistika - 3/3

  • pacient indikován k invazivní koronarografii (SKG)


  • potvrzení nálezu dvojité významné stenózy v oblasti proximální anastomózy sekvenčního bypassu


  • neúspěšný pokus o agioplastiku bypassu


  • provedena PTCA kalcifikované stenózy kmene RCX (obrázek pod textem) se zlepšením průtoku v povodí RCX

varianty implantace

in situ bypassy

  • arteriální bypassy s ponecháním vlastního odstupu a části průběhu (LIMA, RIMA a GEA)


volné štěpy

  • přeneseny jako volný štěp, proximální anastomóza našita na ascendentní aortu nebo jiný bypass


sekvenční bypass

  • bypass je postupně našit na více koronárních větví, tzn. více distálních anastomóz (2-4)


Y-graft

  • proximální anastomóza volného štěpu je nešita na průběh jiného bypassu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

FACEBOOK