odborné společnosti

Evropská radiologická společnost (ESR)

www.myesr.org
Oficiální web Evropské radiologické společnosti a zároveň Evropského radiologického kongresu, který je každoročně touto společností pořádán na jaře ve Vídni. Je zde velké množství informací o všech oblastech radiologie, pro členy je tu velmi kvalitní osobní nastavení myUser area, ve které lze získat veškerá potvrzení, zároveň se lze tímto způsobem jednoduše hlásit na kongresy a jiné akce.
Členství v této společnosti by asi mělo patřit mezi samozřejmosti a to i vzhledem k současné výši ročního poplatku, který je 10 euro. Za dalších 70 euro s lze objednat tištěnou formu časopisu European Radiology s 12-14 výtisky za rok.

www.esor.org
Oficiální stránky European School of Radiology, což je program založený ESR na podporu specializačního vzdělávání radiologů. Tento projekt již běží od roku 2007 a je nutno říci, že je velmi úspěšný a užitečný. Kromě velkého množství kurzů, je hlavním cílem zejména zprostředkování různých stáží na špičkových evropských pracovištích, které jsou placené z grantů. Pro mladé radiology je to ideální způsob jek získat neocenitelné zkušenosti v oboru. Z vlastní zkušenosti musím využití tohoto projektu doporučit, v případě stáží, je vhodné se hlásit co nejdříve je to možné a v případě neúspěchu se hlásit opakovaně (na poprvé to asi většinou nevyjde). Podmínkou účasti na všech akcích je členství v ESR.

 

Jednotlivé odborné společnosti
Tyto odborné společnosti jsou samostatné celky, ovšem patří do “rodiny” ESR, většinou mají sídlo ve Vídni. Výroční kongresy těchto společností nejsou zdaleka tak obrovské jako ECR a konají se také na různých místech v Evropě. Je také větší šance na přijetí vědecké přednášky nebo posteru. I z tohoto pohledu je to ideální příležitost pro prezentaci práce mladých autorů. Členství v těchto společnostech bohužel většinou není tak “symbolické”, jako v případě ESR.

www.escr.org
Oficiální stránky European Society of Cardiac Radiology (ESCR)

www.myesti.org
Oficiální stránky European Society of Thoracic Imaging (ESTI)

www.esgar.org
Oficiální stránky European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

www.essr.org
Oficiální stránky European Society of Muskuloskeletal Radiology (ESSR)

eshnr.eu
Oficiální stránky European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR)

www.esoi-society.org
Oficiální stránky European Society of Oncologic Imaging (ESOI)

 

FACEBOOK