RECIST – hodnocení terapie nádorů

RECIST – hodnocení terapie nádorů


úvod


RECIST kritéria byla zveřejněna v roce 2000 jako výsledek spolupráce tří odborných společností – European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), National Cancer Institute of the United States a National Cancer Institute of Canada. V roce 2009 byla publikována revize (RECIST 1.1), která více odpovídají současným možnostem zobrazovacích metod a terapie. Tato kritéria jsou vhodná pro výpočetní tomografii (CT) a magnetickou rezonanci (MR), u ostatních zobrazovacích metod je limitací jejich vyšší míra subjektivity.

základní pojmy


měřitelná léze (measurable lesion)

 • nejdelší rozměr 10 mm a více (axiální projekce)
 • pro hodnocení dle RECIST musí být přítomna alespoň jedna

neměřitelná léze (non-measurable lesion)

 • nejdelší rozměr méně než 10 mm
 • kostní metastázy
 • leptomeningeální rozsev
 • ascites
 • pleurální a perikardiální tekutina
 • karcinomatózní lymfangiopatie (plic, kůže)
 • léze vyskytující se v ozářené oblasti

cílová léze (target lesion)

 • měřitelná léze reprezentující postižení jednotlivých orgánů
 • celkem maximálně 5 (2 na orgán)
 • výběr podle velikosti (větší) a objektivity měření (dobré ohraničení)

ne-cílová léze (non-target lesion)

 • neměřitelné léze a měřitelné léze kromě cílových

SLD (sum of the longest diameters)

 • součet nejdelších rozměrů zvolených cílových lézí

měření a hodnocení


měření cílových lézí

 • nejdelší rozměr (i když je zcela odlišný na jednotlivých vyšetřeních)
 • pokud se léze “rozpadne” na více menších, porovná se součet rozměrů
 • je možné použít koronální nebo sagitální rovinu, pokud je vhodnější (izotropní CT a MR)

hodnocení vývoje onemocnění

 • kompletní regrese (complete response) – úplné vymizení
 • částečná odpověď (partial response) – regrese SLD o 30 % a více
 • progrese onemocnění (progressive disease)
  • progrese SLD o 20 % a více
  • nová léze (jednoznačná metastáza)
 • stabilizace onemocnění (stable disease)
  • ostatní kromě regrese či progrese

uzliny, kostní metastázy


lymfatické uzliny

 • měření pouze v krátké ose
 • 10 mm a více = metastatické postižení
 • 15 m a více = měřitelná léze (může se použít jako cílová)
 • pokud se uzlina při kontrolním vyšetření zmenší pod 10 mm, již není patologická

kostní metastázy a cystické léze

 • pouze metastázy s dobře identifikovatelnou měkkotkáňovou složkou lze použí jako cílové
 • cystické či nekrotické léze lze použít jako cílové, “přednost” však mají léze solidní

literatura


prezentace – 1


autor: Sathish Balachandran (Junior Resident doctor at JIPMER, Pondichéry, Puducherry, India)

zdroj: http://www.slideshare.net/sathishbalachandran/full-recist-violet?from_search=3

 

 

prezentace – 2


autor: Kevin Shea (Senior Director, Clinical Solutions at C3i, Inc., Ivyland, Pennsylvania, CA)

zdroj: http://www.slideshare.net/kfshea/shea-kevin-recistvfinal?from_search=4

autor


Jan Baxa

pracoviště: Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

6137x

FACEBOOK