škola CT

Klinika zobrazovacích metod pořádá společně s Radiodiagnostickou klinikou v Hradci Králové a Radiologickou klinikou v Brně kurz výpočetní tomografie zařazený do systému specializačního vzdělávání. Kurz probíhá vždy v jarních měsících (duben a květen) v Plzni a ve Šlapanicích u Brna. Od roku 2010 proběhly 3 kurzy, které se týkaly jak obecných témat zobrazování pomocí CT tak speciální části rozdělené do jednotlivých orgánových soustav. Od roku 2013 je v plánu začátek dalšího 3 letého cyklu.

FACEBOOK