Jan Baxa – Perfúzní CT v zobrazení nádorů plic

Možnosti využití objemového perfúzního zobrazení u plicních nádorů.

Jiří Ferda – CT plicních nádorů

Diagnostika, staging a kontrola terapie plicních nádorů patří mezi rutinní činnosti práce radiologa. Výpočetní tomografie je v tomto ohledu zásadní metodou. Zejména pro plánování správného terapeutického postupu je nutné mít přehled v možnostech metody.

FACEBOOK