Eva Ferdová – FDG-PET/CT nádorových onemocnění srdce

Eva Ferdová ve své prezentaci uvádí nádorová postižení srdce nalezená při PET/CT vyšetření a shrnuje možnosti této metodiky při zobrazení vzácného typu postižení.

Jiří Ferda – CT myokardu a perikardu

Kromě koronárního řečiště se vyskytuje množství patologických nálezů v oblasti myokardu a perikardu. Perdikardiální vak může být postižen i při nekardiálních onemocněních. V této prezentaci je uveden přehled možných patologií zobrazitelných pomocí CT.

FACEBOOK