Úspěch české radiologie: CT vyšetření z Plzně oceněno v mezinárodní soutěži

Úspěch české radiologie: CT vyšetření z Plzně oceněno v mezinárodní soutěži

Na kongresu RSNA (Radiological Society in North America – Radiologická společnost v Severní Americe), který se konal během prvního prosincového týdne v americkém Chicagu, byly vyhlášeny výsledky soutěže Right Dose Image Contest pořádané společností Siemens. Ze třetího ročníku globální soutěže v klinickém zobrazování pomocí počítačové tomografie, do kterého se přihlásilo celkem 197 zdravotnických institucí z celého světa, si odnesl nejvyšší ocenění i český zástupce. Všichni zúčastnění k vytvoření svých snímků použili CT přístroj z typové řady SOMATOM od firmy Siemens.
V kategorii běžných vyšetření bylo odbornou porotou nejlépe hodnoceno CT vyšetření vývodného systému ledvin, které do soutěže přihlásili Tomáš Vendiš a Jan Baxa z Kliniky zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici v Plzni. „I při rutinních vyšetřeních pomocí CT je zásadní najít optimální dávku záření. Průběh optimalizace expozičních parametrů vyšetření je pro každého pacienta odlišný. Závisí jak na vyšetřované oblasti, tak i na tělesné konstituci pacientů. Snižovat dávku na minimum není řešení. Pokud je dávka příliš nízká, klinické obrazy neposkytnou dostatečné diagnostické informace. S ideálním nastavením vyšetření pro daného pacienta nám pomáhají nejnovější technologie, které dnes výpočetní tomografy od společnosti Siemens obsahují.“ vysvětluje Tomáš Vendiš.
Klinika zobrazovacích metod, kterou vede přednosta prof. Boris Kreuzberg a primář prof. Jiří Ferda, patří mezi špičková radiologická pracoviště ve světě, a právě obdržené významné ocenění je toho důkazem. Vyšetření bylo možno provést s minimální radiační dávkou díky nemodernějším technologiím, kterými přístroj SOMATOM Definition Flash disponuje. Jedná se zejména o techniku tzv. iterativní rekonstrukce, která umožňuje snížit výslednou dávku záření až o 50 %, přesto byla u oceněného vyšetření zachována dostatečná diagnostická kvalita.
Ocenění Right Dose Excellence Award, je udělováno celkem v 8 kategoriích (např. kardiologie, neurologie nebo traumatologie). Tento rok byla navíc vyhlášena cena za dlouhodobé úsilí v oblasti snižování dávky, která je určena pro instituce, jež předloží dva nebo více případů a které sdílejí své zkušenosti a strategie snižování dávky s jinými uživateli CT systémů firmy Siemens.

zdroj: http://www.siemens.cz/press/cz/nove/press_releases-uspech_ceske_radiologie_ct_vysetreni_z.html

816x

FACEBOOK